Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Valotikut.fi:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kauri Tervashonka
Glow Finland Oy / Valotikut.fi
valotikut at valotikut.fi

3. Rekisterinpitäjä

Glow Finland Oy / Valotikut.fi
valotikut at valotikut.fi

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Valotikut.fi:n sivustolle tai osallistunut sivustolla järjestettävään kilpailuun.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Valotikut.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Valotikut.fi:n toiminnan parantamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Valotikut.fi:n suoramainontaan, mikäli asiakas on antanut tähän luvan.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Yrityksen nimi (vapaaehtoinen)
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postisoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot tilauksista

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot voidaan poistaa pyynnöstä

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Valotikut.fi:n henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot. Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, peritään tietojen antamisesta 20 euron korvaus.